การหลอมใหม่
การนำกลับมาใช้ใหม่
การสกัดทอง


อาเรสโซ ริฟิเน่รี่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009 โดยมีจ้าของเป็นชาวอิตาลีที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณียาวนานมากกว่าสามสิบปี

เมืองอาเรสโซในอิตาลีนั้นเป็นประวัติศาสตร์ในด้านเครื่องประดับและอัญมณี และยังเป็นศูนย์กลางที่มีช่างผู้ชำนาญการและทักษะสูงในเรื่องของการสกัดทองและเนื้อเงินอยู่แล้ว จนกระทั่ง อเรสโซ ริฟิเน่รี่ จำกัด ได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนและเปิดกิจการในเมืองไทย

เจ้าของกิจการของอเรสโซ ได้รับการอนุญาติให้ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในกระบวนการผลิต และดูแลความต้องการของลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีกระบวนการพิเศษเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการรีไซเคิลและเครื่องประดับอย่างเต็มรูปแบบ