เมื่อวันที่ 13 - 17 กันยายนกลั่น Arezzo จะเข้าร่วม Bangkok Gems และยุติธรรมเครื่องประดับ คุณจะสามารถไปเยี่ยมพวกเขาและดูบางส่วนของงานของพวกเขาในบูธ X60 - X62 ยุติธรรมได้รับการจัดขึ้นทุกปีในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านและมันก็เป็นสถานที่เหมาะที่จะหาเครื่องประดับที่น่าประทับใจ ...
read more